O nás

Pedagogicko-psychologická poradna (dále jen "PPP") je školské poradenské zařízení, jehož posláním je pomoc konkrétnímu dítěti, jeho rodičům a případně učitelům. Středobodem naší práce je dítě (v některých případech i zletilý klient). Na výchově a vzdělávání se podílí rodina a škola, jež jsou součástí systému, ve kterém člověk vyrůstá, a která jsou pro něj důležitými společenskými prostředími.

Jakékoli potíže, ať už se jedná např. o poruchy učení, hyperaktivitu apod., mohou negativně ovlivňovat oblast prožívání či chování. Pokud nejsou určité potíže řešeny, mohou představovat zátěžovou situaci, opakovaný neúspěch, nepochopení okolí. A dotýkají se celého systému - tedy rodičů i učitelů ve škole.

Pracovníci PPP se snaží o vyřešení těchto problémů v rámci celého systému - tedy školního i rodinného prostředí. Snaží se nalézt metody, jakými dítěti, klientovi pomoci, odlehčit mu od jeho potíží.

Někdy se naším klientem stává celá školní třída, ve které se vyskytují obtíže např. v mezilidských vztazích. Na vlastní žádost může být naším klientem i celá rodina v rámci široce pojaté rodinné terapie.