Nabídka PPP pro pedagogy MŠ

 

Nabídka screeningového vyšetření školní zralosti

 

Vážená paní ředitelko,

 

nabízíme rodičům předškolních dětí ve Vaší mateřské škole screeningové vyšetření zaměřené na schopnosti a dovednosti potřebné pro úspěšný vstup do školygrafomotorika, sluchové a zrakové funkce, s následnými konzultacemi pro rodiče a doporučením, jak s dětmi pracovat. Vyšetření by probíhalo v MŠ v termínu .......

 

Konzultace pro rodiče proběhnou ...............    v čase od ................ hodin

 

Prosíme, abyste v případě zájmu rodičů zajistili jejich souhlasy s vyšetřením /viz. níže přiložený formulář/.

 

Těšíme se na další spolupráci!

 

Za tým PPP

 

                                                                        Mgr. Markéta Pražáková

                                                                        speciální pedagožka 

 

 

 

Souhlas s vyšetřením

 

Ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. souhlasím s vyšetřením svého dítěte

.................................................................................................................. nar. ............................,

bytem.............................................................................................................................................

při výjezdu pracovnic PPP do MŠ v termínu ................................

Vyšetření bude zaměřeno na školní zralost zahrnující grafomotoriku, sluchové a zrakové funkce. Rodičům budou následně poskytnuty rady, jak s dítětem pracovat na zvyšování připravenosti dítěte pro školu v oblasti grafomotoriky, sluchových a zrakových funkcí.

 

V ..........................................., dne .............................

                    

 

 

                                                       .....................................................

                                                       podpis zákonného zástupce dítěte