Kariérové poradenství

Kariérovým poradenstvím se rozumí poradenská služba zaměřená na pomoc při volbě dalšího studia či profese.

Co by mělo předcházet žádosti o poskytnutí této služby v pedagogicko-psychologické poradně a proč?

  • Žádosti o poskytnutí služby kariérového poradenství v PPP by měla předcházet konzultace s třídním učitelem, výchovným poradcem či poradcem pro volbu povolání na škole, kteří:

- mají přehled o jednotlivých školách a nabízených oborech,
- mají informace o aktuálním stavu na trhu práce a tím i o možnostech dalšího uplatnění budoucích absolventů jednotlivých škol,
- jednotlivým zájemcům mohou zprostředkovat individuální konzultaci na Informačním poradenském středisku Úřadu práce (bezplatná služba).

  • Další možností je vyhledání pomoci prostřednictví speciálních webových portálů, doporučujeme zejména:

-    www.absolvent.cz
-    www.neflakamse.cz

Teprve v případě, že předchozí popisované kroky nevedou k volbě dalšího vzdělávání, je vhodné uvažovat o poskytnutí poradenské služby kariérového poradenství v pedagogicko-psychologické poradně.

 

Základní informace o službě:

Služba je poskytována ve dvou částech – skupinové a individuální.

Ve skupinové části

- je zadán zájmový dotazník, osobnostní dotazník a dotazníky stylu učení (vše pouze ve vztahu k volbě dalšího studia).
- Skupinová část probíhá v dopoledních hodinách, zadávání trvá cca 2 hodiny, maximální počet účastníků ve skupině je 15.
- Ke skupinové části vyšetření je klient zván písemnou pozvánkou, termíny jsou vypisovány většinou v prosinci, příp. v lednu příslušného kalendářního roku.
- V případě nezletilého klienta vyplní jeho zákonný zástupce Dotazník pro rodiče ke kariérovému poradenství, který předá na počátku skupinového zadání odbornému pracovníkovi. 

V individuální části

- probíhá společná konzultace poradenského pracovníka, klienta a příp. jeho zákonného zástupce nad získanými výstupy.
- Termíny individuálních konzultací se vypisují po dohodě s klientem, možné jsou jak termíny dopolední, tak i odpolední (dle časových možností).

Žádosti o poskytnutí služby kariérového poradenství je možno podávat v termínu od 1. 11. – 30. 11., a to nejlépe telefonicky na čísle +420 494 535 476 nebo +420 775 235 476.

 

Upozornění: SOUČÁSTÍ  TÉTO  PORADENSKÉ  SLUŽBY  NEJSOU  TESTY IQ!!!