Kurzy Feuersteinovy metody instrumentálního obohacování


Autorem metody zprostředkovaného učení (FIE) je prof. Reuven Feuerstein.

Metoda je založena na zprostředkovaném přístupu k dětem, žákům i dospělým a rozvíjí jejich kognitivní (poznávací) potenciál.

 

Výhody:

·         napomáhá učení, zejména učit se v souvislostech, ve vztazích (smysluplně), v myšlenkové struktuře;

·         učí myslet (ne mechanicky reprodukovat probírané učivo);

·         rozvíjí autentickou osobnost – dítě má být úspěšné bez dospělého;

·         příznivě ovlivňuje rozvoj řeči (zlepšuje slovní zásobu, schopnost vyjadřování);

·         rozvíjí kompetence k učení a ke školní práci.

 

Pro děti a žákys výukovými a specifickými obtížemi:

·         vývojové poruchy učení;

·         vývojové poruchy chování;

·         obtíže v koncentraci pozornosti;

·         nerovnoměrný vývoj;

·         sociální znevýhodnění;

·         deficity dílčích funkcí;

·         rozvoj osobnosti.

 

Základním principem programu je práce s Instrumenty - soubory pracovních listů, z nichž každý je vždy zaměřen na určitý specifický kognitivní deficit.

 

Zásady práce:

·         neorientuje se na výkon, důležitý je způsob, jakým dítě a žák dojde k vyřešení úkolu;

·         uplatňuje právo dítěte a žáka, aby svým tempem a ve svém čase splnili úkol; rozvíjí samostatnost, podporuje kompetence v učení, zejm. v jazykové oblasti (práce s pojmy);

·         podporuje úspěšnost.

 

 

Program probíhá pravidelně 1x týdně formou individuálních či skupinových setkání v rozsahu cca 45 min. Je nutné si zakoupit jednotlivé instrumenty (pracovní listy).
Cena jednoho instrumentu je 160 Kč.

 

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.